Rozenjacht

Recht door Zee

Competities en wedstrijden

Naast de trainingsavonden zijn er ook diverse competities en andere wedstrijden waarin deelgenomen kan worden. Dit zijn zowel bondswedstrijden als door ons zelf of door andere verenigingen georganiseerde wedstrijden. Voor alle wedstrijden tot en met regionaal niveau is er wel onderscheid tussen recurve en compound, maar niet tussen mannen en vrouwen.

Wedstrijden zijn er zowel in teamverband als individueel.
Schutters die in teamverband schieten, doen ook meteen mee voor de individuele beker per klasse.
Een schutter wordt ingedeeld in een bepaalde leeftijdscategorie en een bepaalde klasse.

Onze vereniging schiet alleen indoor. Een wedstrijd indoor is meestal ofwel 25m1p of 18m3p.

25m1p: Het blazoen hangt op 25 meter afstand, er wordt 1 pijl per ronde geschoten met een totaal van 25 wedstrijdpijlen. Voorafgaand worden er 5 proefrondes geschoten met 1 pijl per ronde.

18m3p: Het blazoen hangt op 18 meter afstand, er worden 10 rondes geschoten met 3 pijlen per ronde. Dus een totaal van 30 wedstrijdpijlen. Voorafgaand worden er 2 proefrondes geschoten met 3 pijlen per ronde. Bij de handboogbond noemen ze '18m3p' gewoon 'indoor'.

Wedstrijden door/bij eigen vereniging

Als vereniging hebben we diverse eigen wedstrijden.

Naast een interne competitie en het jaarlijkse Koningschieten, hebben we ook nog een drietal ludieke verschietingen.

Koningschieten 

Elk jaar in het laatste weekend van juni vind Hoogeloon kermis plaats.
Op de zaterdag houden wij dan ons jaarlijks Koningschieten.

Alle leden schieten mee om uit te maken wie de nieuwe koning wordt. Het Koningschieten omvat 2 wedstrijden achter elkaar van 25 pijlen ieder op een afstand van 25 meter met 1 pijl per ronde (25m1p). Daarna worden de scores opgeteld en gaan de beste 6 door naar de finaleronde. Tussen de 2 wedstrijden zit een korte pauze.
Er worden nu nog 10 rondes van 1 pijl geschoten. De voorgaande scoren tellen niet mee, dus deze 10 pijlen zijn allesbepalend. 
Wie aan het eind van deze 10 pijlen de hoogste score heeft, die wordt de nieuwe Koning.
De tweede en de derde plaats worden dan respectievelijk prins en adjudant.
Indien er een gelijke score is ontstaan, dan wordt er tussen 2 personen afgekampt met nog eens 5 pijlen.

Tusendoor hebben we nog een kleine onderlinge surprise, iedere deelnemer aan het Koningschieten moet voor een waarde van ongeveer 5 Euro een kadootje meenemen (geen drank).
Voorafgaand aan het Koningschieten schieten we eerst 5 pijlen 'op geluk' op een blazoen met kippengaas, de totaalscore bepaald de volgorde waarin iets uitgekozen kan worden. Deze 5 pijlen zijn dan meteen de proefpijlen voor de wedstrijd. (Voorafgaand aan de 2e serie van 25 pijlen wordt er ook nog 1 proefpijl geschoten).

Aanvang van het Koningschieten is normaal 12:30 en de dag eindigt rond 19:00. Uiteraard wordt er dan voor avondeten gezorgd en een hapje tussendoor.

Interne competitie

Als alle bondswedstrijden zijn afgelopen, dan volgt er in de 2 maanden voorafgaand aan het Koningschieten een eigen interne competitie.
Deze competitie bestaat uit 7 wedstrijden van 25m1p en je schiet tegen je eigen gemiddelde van het afgelopen jaar (of het gemiddelde van de laatste competitie waaraan is meegedaan). Van de 7 wedstrijden tellen er 6, de slechtste score van de 7 wordt dan geschrapt. Degene die het meest door zijn gemiddelde heeft geschoten, is het best vooruitgegaan en wint dan de wisselbeker. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het Koningschieten. Wedstrijddag is de training op woensdag.

Gemeentebeker

Elk jaar maken de 4 handboogverenigingen van de gemeente Bladel onderling uit wie de beste is. Dit heeft de Gemeentebekerverschieting. Elke vereniging organiseert dit om de beurt.

Er wordt geschoten tegen het gemiddelde van elke schutter en het gemiddelde van de vereniging. Degene die het meest door zijn/haar gemiddelde schiet die wint.

De wedstrijddag is meestal op een van de eerste zaterdagen van het jaar. 

 

Op 2e paasdag, 2e pinksterdag en 2e kerstdag houden we een ludieke verschieting. Elk van deze verschietingen begint om 10:30 en eindigt in de middag. Voor lunch en een hapje wordt gezorgd.

Paasverschieting

Met 2e paasdag schieten we op een blazoen in de vorm van een paashaas.
De haas heeft diverse kleuren. Er wordt een normale wedstrijd geschoten op 25 meter met 1 pijl per ronde (25m1p). Echter in plaats van het optellen van punten, wordt ditmaal bijgehouden hoe vaak men in een bepaalde kleur heeft geschoten.
Aan het eind van de wedstrijd wordt via het trekken van een kaart de winnende kleur gekozen. Wie het vaakst deze kleur heeft geraakt, die wint.
De algemene tactiek is om steeds dezelfde kleur te raken, om de winkans te verhogen.

Pinksterverschieting/Varkenstrofee

Op 2e pinksterdag schieten we om de Varkenstrofee.

De Varkenstrofee heet zo omdat deze wedstrijd om geluk gaat, wie de trofee wint die heeft dan het 'varkensgeluk'.

Er wordt een normale wedstrijd geschoten op 25 meter met 1 pijl per ronde (25m1p). Echter wordt ditmaal niet het aantal punten opgeteld, maar er wordt bijgehouden hoe vaak men een bepaalde waarde schiet.
Aan het eind van de wedstrijd wordt via het trekken van een kaart het winnende nummer gekozen. Wie het vaakst deze waarde heeft geraakt, die wint de Varkenstrofee.
Net zoals met de Paasverschieting is het ook hier het beste om steeds op dezelfde waarde te mikken.

Kerstverschieting

Met kerst wordt er niet voor een beker geschoten. Er hangt ook geen blazoen, maar er hangen in plaats daarvan honderden kerstballen. In teams van 4 tot 6 personen wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kerstballen kapot te schieten.

kerstballen aan de wand

 

 

Bondswedstrijden

Vanuit de handboogbond en de regionale bond/samenwerkingsverband worden diverse competities gehouden.
De schutters van een team worden op basis van de persoonlijke gemiddeldes (van het vorige seizoen) samen in een bepaalde klasse geplaatst.
Elke competitie bestaat uit 7 wedstrijden. Elke wedstrijd schiet een team van de vereniging tegen 1 team van een andere vereniging. Dit vindt dan plaats op de locatie van het thuisschietende team in de regio.
De 7de wedstrijd is de eindronde met de bekeruitreiking, deze vindt plaats met alle teams samen op dezelfde locatie. 

Het thuisschietende team bepaald de wedstrijddag. Bij meeste verenigingen is dit de donderdagavond, enkele verenigingen houden de dinsdagavond aan. Aanvang van deze wedstrijden is altijd om 20:00. De duur van een wedstrijd is meestal 1,5 tot 2 uur.

NHB competities

Voor recurve is er op dit moment de 25m1p en 18m3p voor teams en voor compound is er dan 25m1p voor teams en 18m3p individueel.

Deze competities lopen meestal vanaf september tot januari.
Wedstrijddagen thuis-donderdag, uit-donderdag of dinsdag.

De individuele scores van de schutters worden doorgegeven aan de bond. 

De uitslagen van de bondswedstrijden zijn op te zoeken op de pagina: uitslagen.handboogsport.nl
Ons verenigingsnummer is 1123.

Regionale competities

Vanuit de regioafdeling van de bond (SHMB) is er de wintercompetitie. Dit is een competitie 25m1p waarin compound en recurve gemengd schieten, echter niet met 1 pijl per keer maar per 2 pijlen per ronde. Ook hier weer 7 wedstrijden.

Deze competities lopen meestal vanaf september tot maart.
Wedstrijddagen thuis-donderdag, uit-donderdag of dinsdag.

Overige wedstrijden

Voor jeugdklassen en wedstrijden hoger dan regionaal is er ook een heel schema. Meer info bij de vereniging. Jeugdcompetities zijn voornamelijk op vrijdagavond.

Verder hebben we enkele malen per jaar een uitnodiging voor een vriendschappelijke wedstrijd of competitie in de regio. Het staat de leden vrij hieraan deel te nemen.